DRETS I OBLIGACIONS DEL COMPRADOR

COM POTS RECOLLIR LA TEVA COMPRA D'ARTICLES JOMA

PRESENCIALMENT

Disposem d’un magatzem al c/La Garrotxa, 15, Baixos de Lleida on podràs recollir la teva compra quan t’haguem avisat que ja la tens disponible.

ALS CAMPS DE FUTBOL

Podem fer-te arribar la teva comanda al camp de futbol on estiguis jugant per mitjà dels delegats de MFCAT.

Aquesta opció endarrereix el lliurament de la comanda, ja que una vegada tinguem disponible els teus articles, en coordinaríem amb els delegats per fer-te-la arribar el següent dia de partit.

DRET DE DESISTIMENT

En tot cas, no serà possible exercir el dret de desistiment sobre:

a) La prestació de serveis, una vegada el servei s’hagi executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada el contracte s’hagi executat completament per la nostra part, haurà perdut el seu dret de desistiment.
b) El subministrament de béns o prestació de serveis el preu del qual depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que es puguin produir durant el període de desistiment.
c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del comprador i usuari o clarament personalitzats.
d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons higièniques o de protecció de la salut i hagin estat desprecintats després del lliurament.
f) El subministrament de béns que després del lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.
g) Els contractes en les quals el consumidor i usuari hagi demanat específicament a l’empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l’empresari presta serveix addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment ha d’aplicar-se a aquests serveis o béns addicionals.
h) El subministrament de gravacions sonores o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin sigut desprecintats pel consumidor i usuari un cop després del lliurament.
i) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part de la pèrdua del dret de desistiment.
j) El subministrament de béns que després del lliurament hagin sigut manipulats excedint el que es considera el seu ús lògic per comprovar el seu ús normal. En referència a això, mereixen especial consideració:
j.1) En cas de guants de porter: la manipulació per a veure el seu ús normal en termes de talla i ajustament no implicarà dur a terme cap entrenament, partit o contacte amb la pilota.

j.2) En caso de sabates esportives: la manipulació per veure el seu ús normal en termes de talla i ajustament no implicarà per veure el seu ús normal en termes de talla i ajustament dur a terme entrenaments, partits o qualsevol contacte amb una pilota. Es recomana emprovar-se amb precaució per fer les comprovacions de talla i ajustament i caminar sobre una superfície que no deixi marca a la sola.

CANVIS DE PRODUCTES PERSONALITZATS

Una vegada el producte del consumidor hagi sigut personalitzat ja no el podrà ni canviar, ni retornar, excepte que el producte presenti algun defecte de fabricació i/o de personalització.

Abans de personalitzar el producte, el consumidor s’ha d’assegurar que la talla escollida és la correcta.

DESPESES DE DEVOLUCIÓ

Has de tenir en compte que si decideixes rebutjar la teva comanda, totes les despeses generades per l’enviament seran responsabilitat teva. En cas que la teva comanda inclogui un producte personalitzat, no podrem realitzar el retorn de l’import de la compra.