GRAELLA D'ALTA D'EQUIPS NOUS EN FUTBOL 7 i FUTBOL 5

En aquesta Temporada 2022/23, serem nosaltres qui convidarem els teus jugadors. Per fer-ho, segueix aquestes indicacions:

1.-DESCARREGA'T

la plantilla Excel

2.-OMPLE

l’arxiu Excel amb:

  • nom de l’equip
  • nom del jugador
  • cognoms del jugador
  • email del jugador

…i envia’ns l’arxiu.

Nosaltres els convidarem.

3-ENVIA'NS

l’arxiu Excel amb les dades dels nous jugadors des d’aquest formulari:

    <