INSCRIPCIÓ FUT 7 LLIGA DISSABTE LLEIDA TEMP 2023/24

FORMULARI DE RESERVA DE PLAÇA

    DADES EQUIP: DADES DELEGATS: DADES DE TRANSFERÈNCIA BANCARIA DADES PAGAMENT STRIPE (amb comissió):

    ACLARIMENT SOBRE EQUIPAMENT D'OBSEQUI A EQUIPS NOUS

    • Equipament gratuït dels equips nous consisteix en una equipació completa (samarreta model ESTRO, pantalons i mitges) per jugador, amb un màxim de 14.

    © Minifutbol Catalunya. All rights reserved