INSCRIPCIÓ LLIGUES LLEIDA FUT 7 TEMP 2023/24

F7

FORMULARI DE RESERVA DE PLAÇA

    DADES EQUIP: COMPETICIÓ: DADES DELEGATS: DADES DE TRANSFERÈNCIA BANCARIA DADES PAGAMENT STRIPE (amb comissió):

    ACLARIMENT SOBRE EQUIPAMENT D'OBSEQUI A EQUIPS NOUS

    • Equipament gratuït dels equips nous consisteix en una equipació completa (samarreta model ESTRO, pantalons i mitges) per jugador inscrit, amb un màxim de 14.

    © Minifutbol Catalunya. All rights reserved