TERMES I CONDICIONS

El pagament d’aquesta reserva suposa que en el supòsit de que s’exahureixin les places en les diferents competicions, l’equip que fa la reserva te assegurada una plaça.

En cas d’anul·lació  de la reserva per motius aliens a l’organització i imputables al delegat de l’equip, aquesta es reserva el dret de retornar la quantitat de la reserva en les condicions que estableixi la mateixa.

VIP only

Intentes accedir a una zona restringida